Εγγραφή νέων μελών

Η Ελληνική Ανθοϊαματική Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη καθώς και από μέλη-φίλους.

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει όποιος/α πληροί τις προϋποθέσεις εισδοχής που θέτει η Ελληνική Ανθοϊαματική Εταιρεία αναφορικά με την θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική εμπειρία που οφείλουν να διαθέτουν οι Σύμβουλοι Ανθοϊαμάτων (όπως ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας). Οι προϋποθέσεις είναι 50 ώρες διδασκαλίας (σε κάθε σειρά ιαμάτων) και τρία ιστορικά με τρία follow up .

Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει όποιος επιθυμεί να ενταχθεί στον Σύλλογο ενώ βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης της προαπαιτούμενης εκπαίδευσης και πρακτικής εμπειρίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Ελληνική Ανθοϊαματική Εταιρεία και μέχρι να αποκτήσει το δικαίωμα ένταξής του στα τακτικά μέλη.

Φίλοι της Ελληνικής Ανθοϊαματικής Εταιρείας μπορούν να γίνουν όσοι μετά από αίτησή τους προς το Δ.Σ. δηλώσουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτήν με την ιδιότητα του Φίλου και με σκοπό την υποβοήθηση των σκοπών της.

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΕ, άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ανθοϊαματική Εταιρεία ή εργάστηκαν για κοινούς με αυτήν σκοπούς.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΕ, από το 2021, η ετήσια συνδρομή για τα τακτικά μέλη (πιστοποιημένοι σύμβουλοι ανθοιαμάτων) έχει οριστεί στα 40 ευρώ.
​Για τα δόκιμα μέλη (σπουδαστές που δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση τους), η συνδρομή είναι 25 ευρώ ενώ για τους φίλους 10 ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Τράπεζα Πειραιώς GR41 0171 4100 0064 1014 7029 689

Για αιτήσεις εγγραφής στην ΕΑΕ μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 2206404 ή στο email: floweressencesgr@gmail.com

Κοινοποιήστε: